Upute novi server

Nakon migracije hosting paketa na novi server potrebno je i podesiti email servere u slučaju da je korišteno ime servera npr. mail.vašadomena za dolazne i odlazne email servere.

Ako to ne promijenite emailovi vam neće raditi.

Dolazni email server može biti protokol POP3 ili IMAP a domena novog servera je s212.panelboxmanager.com

Odlazni email server je protokol SMTP a domena novog servera je s212.panelboxmanager.com

Stari server je s004.panelboxmanager.com i taj morate promijeniti u s212.panelboxmanager.com.

Iste postavke se moraju podesiti u bilo kojem email klijentu bilo to mobilni uređaj, laptop ili PC sa mail.vašadomena na -> s212.panelboxmanager.com

U nastavku teksta ćemo opisati kako podesiti promjenu u outlooku i mozzili tundherbird.

1. promijena postavki u outlooku:

Otvorite control panel pa kliknite na mail

kliknite na email accounts

kliknite dvoklikom na svoj email

znači samo trebate promijeniti email server postavke ako su kao u točci 5 sa s004.panelboxmanager.com na -> s212.panelboxmanager.com

s004.panelboxmanager.com na -> s212.panelboxmanager.com

provjera i gotovo.

 

 

2. promijena postavki u mozzili thunderbird:

ako se ne vidi menu bar morate ga uključiti klikom na desni klik miša kad je kursor gore u plavom da dobijete opciju broj 1, a onda kliknite na 2 tools.

u toolsima odabaerite 3, account settings

kliknete na server setings i mijenjate server name u točci 4 sa mail.vašadomena ili ao je slici s004.panelboxmanager.com na -> s212.panelboxmanager.com

s004.panelboxmanager.com na -> s212.panelboxmanager.com

na account settings treba podesiti točku 5 SMTP server sa s004.panelboxmanager.com na -> s212.panelboxmanager.com

 

sa mail.vašadomena ili na slici s004.panelboxmanager.com na -> s212.panelboxmanager.com

 

Isto je za mobilne uređaje, morate promijeniti samo odlazne i dolazne email servere sa mail.vašadomena na -> s212.panelboxmanager.com