Grafički dizajn

Dizajn i izrada materijala za tisak

Dizajn ili Redizajn Logotipa

Prije izrade prijedloga logotipa:

u razgovoru s klijentom trebamo odrediti: čemu će logotip služiti (predstavljanje poslovanja, određenog proizvoda...), da li postoji već neki vizualni identitet tvrtke vezano za boje, fontove i sl.
Također, trebamo znati na kojem mediju će se koristiti logotip radi ograničenja u broju boja (isključivo za web stranice, tisak logotipa na posjetnice, vozila, majice, kape, šalice...) kao i u koliko verzija trebate logotip (u boji, crno-bijeli, sa pripremom za tisak ili bez...).

Izrada logotipa

Izrada logotipa

Vrijeme izrade prijedloga logotipa:

Napraviti ćemo minimalno 3 prijedloga izgleda logotipa.

Nakon izrade prijedloga logotipa:

Prijedloge ćemo Vam poslati na uvid te pričekati do 8 dana da nam se javite sa jednim odabranim prijedlogom logotipa i Vašim (eventualnim) prijedlozima izmjena na istom.
Napraviti ćemo izmjene prema Vašim prijedlozima.
Finalni proizvod je Logotip prema dogovoru iz prve faze, a minimalno u rasterskom i vektorskom obliku.

Dizajn Vizitkarte (Posjetnice)

Prije izrade prijedloga vizitkarte:

u razgovoru s klijentom trebamo odrediti: format vizitkarte, podatke koji će pisati na vizitkarti, fotografije i logotip koji će biti prikazan na vizitki, orjentaciju (horizontalna ili vertikalna), jezičnost (jedno ili više jezična), broj strana (jedno ili dvo strana).
Također, trebamo znati ograničenja vezana za tisak radi ograničenja u broju boja (u boji, crno-bijela, sa pripremom za tisak ili bez...).

Izrada vizitke

Izrada vizitke

Vrijeme izrade prijedloga vizitkarte:

Napraviti ćemo minimalno 3 prijedloga izgleda vizitkarte.

Nakon izrade prijedloga vizitkarte:

Prijedloge ćemo Vam poslati na uvid te pričekati do 8 dana da nam se javite sa jednim odabranim prijedlogom vizitkarte i Vašim (eventualnim) prijedlozima izmjena na istim.
Napraviti ćemo izmjene prema Vašim prijedlozima.
Finalni proizvod je vizitkarte prema dogovoru iz prve faze, a minimalno u vektorskom obliku.

Uobičajeni podaci na vizitkarti
 • Ime i Prezime
 • Funkcija
 • Tel./ Fax
 • E-mail
 • Naziv Tvrtke/ Obrta
 • Adresa
 • Radno vrijeme
 • Web stranica

Dizajn i izrada Memoranduma

Prije izrade prijedloga memoranduma:

u razgovoru s klijentom trebamo odrediti: na čemu trebate memorandum (dopis, ponude, računi, koverte...) i na kojem formatu će se tiskati/ prikazivati (A4, A5...), te da li postoji već vizualni identitet tvrtke/obrta vezano za boje, fontove i sl.
Također trebamo znati na kojem mediju će se koristiti memorandum radi ograničenja u broju boja (isključivo za ispis na papir, za prikaz na projektorima za prezentaciju, da li će se tiskati u tiskari...) kao i u koliko verzija trebate memorandum (u boji, crno-bijeli, sa pripremom za tisak ili bez...).

Izrada memoranduma

Izrada memoranduma

Vrijeme izrade prijedloga izgleda memoranduma:

Napraviti ćemo minimalno 3 prijedloga izgleda memoranduma.

Nakon izrade prijedloga izgleda memoranduma:

Prijedloge ćemo Vam poslati na uvid te pričekati do 8 dana da nam se javite sa jednim odabranim prijedlogom izgleda memoranduma i Vašim (eventualnim) prijedlozima izmjena na istom.
Napraviti ćemo izmjene prema Vašim prijedlozima.
Finalni proizvod je memorandum prema dogovoru iz prve faze, a minimalno u rasterskom i vektorskom obliku.

Uobičajeni podaci na memorandumu
 • Logo
 • Naziv tvrtke/ obrta
 • Adresa
 • Tel./Fax
 • E-mail
 • Web stranica
 • Matični broj
 • OIB
 • Nadležni sud
 • Zakonski zastupnik
 • Temeljni kapital
 • Banka i IBAN

Dizajn i izrada Letaka, Plakata i sl.

Prije izrade Letaka i Plakata:

u razgovoru s klijentom trebamo odrediti: čemu će Letak i/ili Plakat služiti (pozivnica za neki događaj, predstavljanje poslovanja, određenog proizvoda...), kojeg formata će biti Letak i/ili Plakat (A0, A3, A4), da li će se presavijati nakon tiska, te da li postoji već vizualni identitet tvrtke vezano za logotip, boje, fontove i sl.
Također trebamo znati na kojem mediju će se tiskati/prikaztivati Letak i/ili Plakat radi ograničenja u broju boja (isključivo za web stranice ili newsletter, tisak na papir...) kao i u koliko verzija trebate Letak i/ili Plakat (u boji, crno-bijeli, sa pripremom za tisak ili bez...).

Izrada Lataka i Plakata

Izrada Lataka i Plakata

Vrijeme izrade Letka i/ili Plakata:

Napraviti ćemo Letak i/ili Plakat na osnovu dogovora iz prethodne stavke..

Nakon izrade Letka i/ili Plakata:

Izrađeni Letak i/ili Plakat ćemo Vam poslati na uvid te pričekati do 8 dana da nam se javite sa Vašim (eventualnim) prijedlozima izmjena na istom.
Napraviti ćemo izmjene prema Vašim prijedlozima.
Finalni proizvod je Letak i/ili Plakat prema dogovoru iz prve faze, a minimalno u rasterskom i vektorskom obliku.

Što trebate pripremiti za izradu Letka i/ili Plakata
 • Logo
 • Naziv tvrtke/ obrta
 • Adresa sjedišta
 • Tel./Fax
 • E-mail
 • Web stranica
 • Tekstove
 • Slike (ako imate)
 • Važne informacije na letku/ plakatu
 • Željeni format letka/ plakata
 • Boje (pogotovo ako postoji ograničenje za tisak)

Dizajn i izrada Paketa Vizuala

Prije izrade Paketa Vizuala:

u razgovoru s klijentom trebamo odrediti: što je sve klijentu potrebno uvrstiti u Paketu Vizuala, te da li postoji već vizualni identitet tvrtke vezano za logotip, boje, fontove i sl.
Na osnovu tih informacija radit ćemo odabir broja boja i u koliko verzija trebate Paket Vizuala (u boji, crno-bijeli, sa pripremom za tisak ili bez...).

Izrada Paketa Vizuala

Izrada Paketa Vizuala

Vrijeme izrade Paketa Vizuala:

Napraviti ćemo prijedlog Paketa Vizuala na osnovu dogovora iz prethodne stavke..

Nakon izrade Letka i/ili Plakata:

Izrađeni prijedlog Paketa Vizuala ćemo Vam poslati na uvid te pričekati do 8 dana da nam se javite sa Vašim (eventualnim) prijedlozima izmjena na istom.
Napraviti ćemo izmjene prema Vašim prijedlozima.
Finalni proizvod je Paketa Vizuala prema dogovoru iz prve faze, a minimalno u rasterskom i vektorskom obliku.

Što sve može biti u Paketu Vizuala
 • Izrada logotipa
 • Dopis
 • Fax-poruka
 • Mail-poruka
 • Faktura
 • Ponuda
 • Narudžbenica
 • Radni nalog
 • Vizitkarte
 • Fascikl
 • Koverte
 • Web stranice
Omot za CD/DVD

Omot za CD/DVD

Ostale usluge grafičkog dizajna

Ostalo što nismo nabrojali

Ukoliko ne nalazite u svemu ranije nabrojanom ono što tražite, slobodno nas kontaktirajte sa upitom. U načelu možemo izraditi sve što ide u tisak ili se objavljuje na Internetu.

Ovo nismo nabrojali , ali na zahtjev klijenta možemo izraditi:
 • Cjenici
 • Omot i naljepnica za CD/ DVD
 • Brošure
 • Kalendari
 • Čestitke
 • Akreditacije
 • Baneri
 • Dizajn ukrasne vrećice
 • Dizajn izgleda ambalaže
 • Maskote
 • Dizajn časopisa i prijelom
 • ...

Naši Radovi - Grafički dizajn

 • Client 1
 • Client 2
 • Client 3
 • Client 4
 • Client 5
 • Client 6
 • Client 7
 • Client 8
 • Client 7
 • Client 8

Pošaljite nam svoj broj telefona i uzvratno ćemo Vas nazvati na Vaš poslani broj telefona ili pošaljite Email na Kontakt formu

Nastojimo pružiti našim klijentima vrhunsku tehničku podršku i oduševiti ih našim uslugama i proizvodima.