Draguljar Gojun


  • Redizajnirani CMS web shop/web katalog sa mogućnošću slanja narudžbe svakog pojedinog artikla ali bez kartičnog plaćanja
  • Dvojezični Hrvatsko/Francuski jezični CMS web shop/web katalog
  • Flash animacija
  • Galerija fotografija
  • Web forma za kontakt
  • Google mapa
Natrag
  • Klient: Josip Gojun
  • Godina: 2012.
  • Redizajn Godina: 2016.
  • www.jgojun.eu